CAT

ES /

EN /

Observatori Global del Son

L’Observatori Global del Son / La importància del son / Son i societat

Un hàbit de son saludable és imprescindible per tenir bona salut. El nostre cos el necessita per recuperar-se de l'estrès i l'activitat del dia.

 

És molt important ser conscients del canvi de paradigma del son i la seva concepció actual en la societat occidental. Les pautes socials de vida quotidiana i del son s'han modificat significativament en els darrers 20 anys, reduint la quantitat de temps que dediquem a dormir en 2 hores menys al dia.

 

Això incideix directament en la nostra salut i, en conseqüència, en el nostre rendiment i estat emocional, per la qual cosa el son saludable és una qüestió d'interès general per a tota la societat.

 

Encara que existeixen diversos estudis que demostren el vincle entre el dormir bé i una millor salut de la persona, actualment encara no existeix percepció social sobre aquest tema. El fet de dormir poc se segueix associant erròniament amb una major capacitat productiva i de treball.Problemes derivats de mals hàbits de son

Observatori Global del Son

Les alteracions del son tenen conseqüències greus tant en la infància com en l'edat adulta, tals com la tendència a l'obesitat en ambdues etapes.

 

Les alteracions del son tenen conseqüències greus tant en la infància com en l'edat adulta, tals com la tendència a l'obesitat en ambdues etapes.

Concretament, la disminució de les hores de son en nens, ja sigui per la resistència a dormir per seguir jugant, per incapacitat per dormir sense la presència dels pares o bé per la por a la foscor, augmenta la probabilitat de patir problemes diürns com disminució de la concentració i la memòria, hiperactivitat, ansietat, o fins i tot dèficits en el creixement o en l’aprenentatge, entre altres.

 

En l'adolescència s'ha observat també que la ingesta de begudes estimulants, per modificar voluntàriament els nostres hàbits de son per, per exemple, jugar als videojocs,

té repercussió en els resultats escolars. Utilitzar els dispositius mòbils a últimes hores de la tarda també pot afavorir l’aparició d’un retràs de fase. El son dels adolescents, que hauria de tenir una durada d’unes 9-10 hores, es caracteritza per una privació del son.

 

Ja en l'edat adulta, la disminució del son influeix tant en l'esfera física i psicològica com en l'entorn laboral i social.

En aquest sentit, les jornades laborals poc compactes, que s'allarguen fins a les 8 o les 9 de la nit, disminueixen la productivitat de l’empresa, però també la participació cívica i d'oci. El prime time televisiu s'adapta a aquests horaris, solapant el temps personal amb el de descans, i en conseqüència es redueixen les hores de son.

 

 

Problemes derivats de mals hàbits de son

 

El fenomen de poder dormir en quantitat i qualitat suficients no s'hauria d'analitzar al marge dels condicionants socials de la salut, sinó que hauria de ser considerat com un problema complex amb conseqüències en múltiples àmbits, com podria ser el canvi climàtic o l'obesitat infantil.

 

Existeixen diversos estudis que documenten la relació entre els mals hàbits del son i l'impacte econòmic en la despesa en medicaments i la utilització dels serveis sanitaris.

 

A més, hi ha una clara evidència que la somnolència, independentment de la seva causa, és un factor de risc molt important en els accidents de trànsit, que és una de les primeres causes de mortalitat en persones de 5 a 50 anys d'edat. Un estudi realitzat a 19 països de la Unió Europea va determinar que un 7% dels conductors s'ha adormit alguna vegada al volant, resultant en un 3,6% d'accidents mortals i un 13,2% de cures hospitalàries.

Davant d’aquesta situació, és important valorar de manera general la problemàtica derivada dels desordres del son. S'han d'establir línies de treball que afavoreixin la millora dels hàbits del son per a les persones, la qual cosa repercutirà de manera positiva en la població i les seves institucions.

© 2017 Observatori Global del Son.

Tots els drets reservats. L’ús i accés a la informació d’aquest lloc està subjecte als termes i condicions establerts al nostre acord legal.

AVÍS LEGAL   |   CONTACTE