Parkinson

Son i Parkinson

La malaltia de Parkinson és una dolència neurològica crònica que es manifesta sobretot com un trastorn del moviment. Degut el seu caire neurològic, no sorprén que el desenvolupament de la malaltia de Parkinson estigui relacionada amb alteracions en el son.

Demencia

Demència i son

El son és una funció cerebral. Múltiples nuclis cerebrals es coordinen per organitzar l'alternança de vigília i son i establir la correcta arquitectura del son. Al seu torn, un son de qualitat millora el rendiment cerebral.

telemedicina

El son i la telemedicina

El son és un fenomen de reparació, un dret i un deure imprescindible per a la salut, doncs si és anormal deixa de ser reparador i això té conseqüències clíniques. Lligada al desenvolupament de la síndrome d'apnees durant el son (SAS), la patologia del son ha crescut d'una manera exponencial en els últims anys.