L’Observatori Global del Son és un espai de debat dedicat a l'estudi, la recerca, la divulgació, l'ensenyament i la promoció de la importància del son saludable.

Una de les principals metes de l'Observatori Global del Son és conèixer l'estat actual de la qualitat del son en la societat, per detectar deficiències i definir accions de millora.

De la mateixa manera, l'Observatori Global del Son vol definir les eines per adquirir un son saludable i posar-les a la disposició de la societat.

Finalitat

“Promoure el son saludable com un determinant indispensable de la salut”

Objectius

  • Fomentar i difondre les bondats del son saludable
  • Defensar un canvi en la percepció social sobre el ben dormir
  • Promoure el debat professional per augmentar la percepció de l'impacte del son en múltiples patologies
  • Impulsar estudis en l'àmbit del son saludable i com millorar-lo des d'una perspectiva multidisciplinar
  • Donar suport a iniciatives que promoguin millors hàbits i que garanteixin el ben dormir