El son és un fenomen fisiològic complex fonamental per a la salut de les persones.

Es tracta d'un procés universal al tot el regne animal i és una necessitat bàsica del nostre organisme que ens permet descansar i recuperar-nos física i mentalment.

Es caracteritza per canvis en l'activitat fisiològica i per una menor resposta davant d’estímuls externs. No obstant això, no es considera una acció passiva, ja que el cervell està molt actiu en alguna de les fases del son.

La seva funció i finalitat encara no han estat del tot estudiades, però està demostrada científicament la relació entre la qualitat del son i la capacitat de l'organisme en la recuperació de la salut davant certes malalties greus i d'alta prevalença.

Així mateix, els problemes del son poden estar relacionats amb importants complicacions i certes malalties, com la depressió major,l’infart de miocardi, la fibromialgia, l’artritis reumatoide, l’artrosis o l’Alzheimer, entre altres.

Fases del son

El son i la vigília són dos estats de l'activitat cerebral que se succeeixen de manera cíclica.

Així,segons l’activitat elèctrica cerebral s’han descrit diferents fases del son, cadascuna d’elles amb característiques concretes:

Observatori Global del Son

 FASE 1: ADORMIMENT

 FASE 2: SON SUPERFICIAL

 FASE 3: SON PROFUND

 FASE REM: SON AMB MOVIMENTS OCULARS RÀPIDS

Normalment, el son nocturn en l’adult s'organitza en 5-6 cicles de 60-90 minuts. L'eficiència, la distribució i el percentatge global de les diferents fases del son, donen informació sobre la durada i l'estructura d'aquest. L'adequació d'aquests paràmetres als valors de normalitat descrits s'utilitza per avaluar la qualitat del son.