La plataforma treballarà amb la finalitat de conèixer l’estat actual de la qualitat del son per identificar deficiències i definir accions de millora.

imatge de mostra

La plataforma treballarà amb la finalitat de conèixer l’estat actual de la qualitat del son per identificar deficiències  i definir accions de millora.
Una de les accions que portarà a terme és impulsar estudis de recerca per donar resposta a la implicació del son en diverses patologies.